Jarek Dymek Bikefit Studio

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usług Bikefit Studio określa zasady realizacji usług przez BIKEFIT STUDIO - FIZJOTERAPIA KOLARSKA Jarosław Dymek Jana Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice, Polska, NIP 6792802467

 2. Pojęcia określone w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

  • Bikefit Studio  – BIKEFIT STUDIO - FIZJOTERAPIA KOLARSKA Jarosław Dymek, Jana Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice, Polska, NIP 6792802467

  • Bike Fitting –  kompletna usługa obejmującą ustawienie roweru wraz z dodatkowymi komponentami i akcesoriami, uwzględniająca budowę anatomiczną i aktualne zdolności motoryczne Klienta

  • Bike fitter- osoba posiadająca wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie bikefittingu oraz fizjoterapii, wykonująca usługi w Bikefit Studio

  • Klient - usługobiorca Bikefit Studio

 

II. Bike fitting - kwestie organizacyjne

 1. Bike fittig jest procesem doboru indywidualnych ustawień roweru do budowy anatomicznej i aktualnych zdolności motorycznych Klienta. Łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizjoterapii, anatomii ludzkiej, biomechaniki, aerodynamiki i ergonomii. Dopasowanie odpowiedniej pozycji na rowerze i kombinacja komponentów zapewniają efektywność jazdy przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i bezpieczeństwa dla narządu ruchu.

 2. Bike fitting w Bikefit Studio to kompletna usługa obejmującą ustawienie roweru wraz z dodatkowymi komponentami i akcesoriami.

 3. Etapy procesu :

  • Wywiad

  • Ocena funkcjonalna

  • Dobór ćwiczeń (opcjonalnie)

  • Diagnostyka stopy pod kątem wkładki i doboru obuwia kolarskiego

  • Wykonanie wkładek ortopedycznych (opcjonalnie)

  • Ustawianie bloków

  • Ustawianie roweru

  • Archiwizacja danych

 4. Czas wykonywania usługi bike fittingu dla jednego Klienta, z jednym rowerem to około 150 minut, może ulec zmianie, ponieważ przebieg usługi jest zależny od indywidualnych kwestii fizycznych Klienta lub/i technicznych sprzętu, który jest poddawany usłudze. 

 5. Bike fitter zawsze kieruje się bezpieczeństwem Klienta podczas wykonywania usługi.

 6. Bike fitter przekazuje informacje dotyczące dalszego treningu i stylu jazdy - jednak to od Klienta zależy czy i w jakim stopniu będą one realizowane po wykonaniu usługi.

 7. Bikefit Studio nie odpowiada za skutki nieprawidłowego wykonania przez Klienta poleceń/ wskazówek Bike Fittera odnoszących się zarówno do treningu indywidualnego jak i doboru ustawień komponentów.

 8. Archiwizacja danych z usługi polega na przekazaniu Klientowi indywidualnych ustawień w formie wydruku po wykonanym Bike fittingu. Ze względu na wrażliwość danych, nie są one przechowywane ani w formie elektronicznej, ani w formie fizycznej (wydruku). Jedynie Klient odpowiada za dalsze przechowywanie danych z Bike fittingu we własnym zakresie.

 9. Po wykonaniu usługi Bike fittingu stan techniczny roweru sprawdzany jest przez Bike Fittera, ale jednocześnie Klient zobowiązany jest do ponownej kontroli (zwłaszcza elementów, które byłby ustawie podczas usługi), przed ponownym użytkowaniem pojazdu.

 

III. Wkładki do obuwia kolarskiego - kwestie organizacyjne

 1. Usługa rozumiana jako dobór gotowej wkładki lub wykonanie zamówienia custom.

 2. Etapy procesu:

  • Analiza mechaniki stopy

  • Dobór obuwia pod kątem typologii stopy

  • Dobór gotowej wkładki lub wykonanie zamówienia custom

  • Ustawienie bloków

  • Kontrola spasowania

 3. Ze względu na personalizację wkładek, służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, produkt ten nie może podlegać reklamacji lub zwrotowi.

 

IV. Rezerwacje terminów oraz opłaty za usługi

 1. Rezerwacja telefoniczna, gdzie potwierdzeniem jest sms zwrotny z informacją o terminie wizyty, jej godzinie oraz o kosztach usługi

 2. Rezerwacja drogą e - mail na kontakt@bikefitstudio.pl, gdzie potwierdzeniem jest mail zwrotny z informacją o terminie wizyty, jej godzinie oraz o kosztach usługi

 3. Rezerwacja przez stronę internetową, przez system Calendly https://calendly.com/kontaktbikefitjd; gdzie potwierdzeniem jest wiadomość automatyczna z informacją o terminie wizyty, jej godzinie oraz o kosztach usługi

 4. Opłata za usługę dokonywana jest na miejscu wykonywania usługi, w Bikefit Studio w formie gotówki, lub karty płatniczej. 

 

V. Rezygnacja

 1. Klient może zrezygnować z rezerwacji terminu wybranej usługi, ma jednak obowiązek skontaktować się z biurem Bikefit Studio telefonicznie lub mailowo o zaistniałej sytuacji.

 2. Klient, który nie zgłosił telefonicznie lub mailowo rezygnacji i nie pojawił się w dniu rezerwacji oraz nie podał w późniejszym czasie przyczyny braku wizyty, zostanie wpisany na „czarną listę” Klientów, którzy przez Bikefit Studio nie będą obsługiwani.

 

VI. Vouchery

 1. Voucher może zawierać w sobie koszt dowolnej usługi z oferty Bikefit Studio lub na wybraną przez Klienta kwotę.

 2. Termin realizacji jest każdorazowo podawany przy dokonywaniu rezerwacji (z reguły do końca bieżącego roku).

 3. Zakup vouchera nie jest jednoznaczny z rezerwacją terminu.

 4. Termin rezerwacji powinien być ustalony z biurem telefonicznie lub mailowo (patrz dział III

 5. Voucher może być wystawiony imiennie. 

 6. Voucher zostanie wysłany mailowo  przez zamawiającego Klienta w wersji do druku lub okazania przy wizycie po dokonaniu płatności.

 7. Istnieje możliwość zamówienia vouchera w wersji "klasycznej"/urodzinowej/świątecznej - Klient wybiera opcję.

 8. Przesłanie potwierdzenia przelewu jest potwierdzeniem zamówienia wraz z przesłaniem danych do paragonu lub faktury.

 

Dane do przelewu:

Bikefit Studio - Fizjoterapia kolarska Jarosław Dymek 

Osieczany 178B

32-400 Myślenice

 

96 1090 2590 0000 0001 3732 7086

Santander Bank Polska S.A.

Przelew na kwotę voucher’a;  w tytule przelewu: voucher dla (imię, nazwisko)

 

VII. Oświadczenia i zgody

 1. Rezerwacja dowolnej usługi realizowanej przez Bikefit Studio jest jednoznaczna z zapoznaniem się z Regulaminem, który dostępny jest poprzez stronę www.jarekdymek.pl oraz może zostać przesłany drogą mailową na żądanie Klienta.

 2. Rezerwując dowolną usługę realizowaną przez Bikefit Studio Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, celem skutecznej komunikacji z biurem, otrzymywania drogą mailową i/lub telefoniczną/SMS niezbędnych powiadomień i informacji. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Dymek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bikefit Studio Fizjoterapia Kolarska Jarosław Dymek, Osieczany 178B, 32-400 Myślenice NIP 6792802467, kontakt@bikefitstudio.pl

 3. Administrator informuje że, każdy Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesień.

 

VIII. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2023 r.                         

REGULAMIN USŁUG

JAREK DYMEK BIKEFIT STUDIO

+48 570 240 790

biuro@bikefitstudio.pl

JAREK DYMEK BIKEFIT STUDIO 2023 © |  Wszelkie prawa zastrzeżone |  Polityka Prywatności

Realizacja:  Cooklinska - Wirtualny Manager